NGƯỜI THÀNH CÔNG KHÔNG THỂ BỎ QUA 10 THÓI QUEN NÀY

1. Vượt qua giới hạn của bản thân. Giới hạn bản thân được định nghĩa là vùng an toàn của trạng thái tâm lý mà khi ở trong đó chúng ta cảm thấy thoải mái, dễ kiếm soát và...