9 HÀNH ĐỘNG KHIẾN BẠN TRỞ NÊN ĐÁNG TIN CẬY HƠN

Bạn có thể không có khả năng thay đổi gen di truyền để thay đổi chỉ số thông minh của mình, nhưng hẳn sẽ có một số chiến lược giúp những người xung quanh cảm thấy bạn không hề...