“NGƯỜI KHỔNG LỒ” APPLE TÍNH CHUYỆN NGHIÊM TÚC Ở VIỆT NAM

NGƯỜI KHỔNG LỒ SẼ VỀ VIỆT NAM? Một kế hoạch nghiêm túc về gia tăng hiện diện ở Việt Nam khi mà Mỹ – Trung đang căng thẳng. Apple đã có tính toán riêng cho mình ở Việt Nam....