NGUY CƠ SẬP WEB TỪ NHỮNG HACKER PLUGIN

Tội phạm mạng sử dụng các plugin WordPress giả mạo để tạo backtime trong các trang web bị xâm nhập Các nhà nghiên cứu bảo mật từ công ty bảo mật và bảo mật web Sucuri đã phát hiện ra rằng...